Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"                         

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia,

Terapeuta Zajęciowy, Pracownik Socjalny, Realizator dźwięku.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Praca Socjalna, specjalność praca socjalna w instytucjach pomocowych oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, dodatkowo ukończył Szkołę Policealną AWANS Med w Kielcach i uzyskał tytuł terapeuty zajęciowego. 

Pracował m.in. z osobami chorymi na Alzheimera, z niepełnosprawnymi intelektualnie, z dziećmi i dorosłymi z autyzmem.  Aktualnie pełni obowiązki kierownika w dwóch Klubach Seniora w Kielcach. 

Swoją pasję jaką jest realizacja dźwięku stara się wykorzystywać w swojej pracy zawodowej wspierając rozwój artystyczny swoich wychowanków. Interesuje się Psychologią, Muzyką, a uśmiech na twarzach swoich podopiecznych sprawia mu największą przyjemność. uważa że "Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka.".

Piotr Kardas

Współzałożyciel Stowarzyszenia

Terapeuta Zajęciowy, Interwent kryzysowy

Jest absolwentem Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja - terapia zajęciowa. Ukończył też studia na kierunku pedagogika, specjalizacja - interwencja kryzysowa.

W pracy z ludźmi realizował się we Wrocławiu - w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej. W Kielcach początkowo pracował z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Obecnie pracuje z osobami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej z elementami muzykoterapii.

W wolnych chwilach chętnie sięga po książki z zakresu psychologii i duchowości chrześcijańskiej. Jego hobby są też podróże i muzyka. Gra na gitarze, pisze teksty, komponuje muzykę. Ważną rolę w jego życiu odgrywa wiara. Jest jego siłą. Dzięki niej to co niemożliwe staje się realne. 

 

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia,

Pracownik Socjalny, Pedagog

Z wykształcenia i z zamiłowania jest pedagogiem
i pracownikiem socjalnym. Obecna praca zawodowa z osobami starszymi oraz ukończona w 2017 r. specjalizacja II w zawodzie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami – niewątpliwie uczy ją pokory wobec przyszłości. 
Studiując Pedagogikę (tytuł magistra na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Praca Socjalna), podejmując pracę wolontaryjną (także jako wychowawca kolonijny) i zawodową z osobami potrzebującymi pomocy – utwierdza się niemal każdego dnia, że robi w życiu to co lubi. 
Odskocznią od pracy na rzecz drugiego człowieka jest dla niej praca w ogrodzie oraz zwiedzanie Polski. 
Wobec trudności kieruje się zasadą, że ,,Niebo nigdy nie zamyka wszystkich drzwi’’.

 

Ilona Grabarz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Współzałożycielka Stowarzyszenia,  Pracownik Socjalny, Wychowawca Kolonijny

Pochodzi z małej wsi Zaborowice, mieszącej się w gminie Mniów w województwie Świętokrzyskim. Zdobyła wykształcenie wyższe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako pracownik socjalny. Posiada ukończony kurs Wychowawcy kolonijnego. Aktualnie jest w trakcie nauki w Szkole Terapii Zajęciowej. Była wolontariuszką w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych na Alzheimera, ponadto pomagała dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych w zakresie poprawy ich wyników szkolnych. Wolny czas spędza aktywnie na świeżym powietrzu, najchętniej w górach, ponadto lubi fotografować - jest to jej największa pasja. 

"Kiedy fotografuję, to otwartym okiem patrzę na świat, a zamkniętym spoglądam w głąb siebie"

 

Emilka Koneczna

Wiceprezes Stowarzyszenia,

Pracownik Socjalny

Pochodzi z Michniowa, małej miejscowości obok Suchedniowa, Posiada wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna. Od 7 lat jest stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Aktualnie pełni funkcję szefowej oddziału kieleckiego w tej fundacji. W ramach tej działalności na swoim koncie ma już organizację miasteczka rodzinnego w Kielcach, dwóch edycji konkursu plastycznego dla dzieci, drogi światła ulicami Kielc, zbiórki żywności na rzecz osób ubogich. była wolontariuszką w Placówce Szkolno - Wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych, wolontariuszka w Banku Żywności, w Środowiskowym Domu Samopomocy z osobami chorymi na Alzheimera.

Oprócz obowiązków uwielbia śpiew, jest osobą towarzyską i otwartą, łatwo nawiązującą kontakt z innymi ludźmi, jak i również z dziećmi. Najważniejsza jest dla niej mama. Powtarza, że to jej zawdzięcza wszystko co ma. 

 

Z przyjemnością prezentujemy naszą kadrę - osoby na co dzień zaangażowane w prace stowarzyszenia

Hanna Kołodziej-Zacharz

Współzałożycielka Stowarzyszenia, Psycholog, Psychoterapeuta

Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii na oddziałach: chemioterapii, radioterapii, paliacji i onkohematologii. Obecnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, gdzie zajmuje się prowadzeniem treningów interpersonalnych oraz rozwiązywaniem ich  bieżących problemów, a także z osobami  chorymi psychicznie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i interwencję kryzysową.

W wolnym czasie uwielbia piec ciasta i wyszukiwać  nowe przepisy kulinarne. Interesuje się psychodietetyką, fitnessem oraz sportami zespołowymi, takimi jak piłka ręczna, siatkówka.