Hanna Kołodziej-Zacharz

Współzałożycielka Stowarzyszenia, Psycholog, Psychoterapeuta

Z wykształcenia psycholog, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego w Warszawie oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii na oddziałach: chemioterapii, radioterapii, paliacji i onkohematologii. Obecnie pracuje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, gdzie zajmuje się prowadzeniem treningów interpersonalnych oraz rozwiązywaniem ich  bieżących problemów, a także z osobami  chorymi psychicznie, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i interwencję kryzysową.

W wolnym czasie uwielbia piec ciasta i wyszukiwać  nowe przepisy kulinarne. Interesuje się psychodietetyką, fitnessem oraz sportami zespołowymi, takimi jak piłka ręczna, siatkówka.

 

 

Z przyjemnością prezentujemy naszą kadrę - osoby na co dzień zaangażowane w prace stowarzyszenia

Dorota Kułaga

Wiceprezes Stowarzyszenia,

 

 

Ewa Gawęcka 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

 

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia,

Pracownik Socjalny, Pedagog

Z wykształcenia i z zamiłowania jest pedagogiem
i pracownikiem socjalnym. Obecna praca zawodowa z osobami starszymi oraz ukończona w 2017 r. specjalizacja II w zawodzie pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami – niewątpliwie uczy ją pokory wobec przyszłości. 
Studiując Pedagogikę (tytuł magistra na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza i Praca Socjalna), podejmując pracę wolontaryjną (także jako wychowawca kolonijny) i zawodową z osobami potrzebującymi pomocy – utwierdza się niemal każdego dnia, że robi w życiu to co lubi. 
Odskocznią od pracy na rzecz drugiego człowieka jest dla niej praca w ogrodzie oraz zwiedzanie Polski. 
Wobec trudności kieruje się zasadą, że ,,Niebo nigdy nie zamyka wszystkich drzwi’’.

 

ŚP. Piotr Kardas

Współzałożyciel Stowarzyszenia

Terapeuta Zajęciowy, Interwent kryzysowy

Absolwent Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja - terapia zajęciowa. Ukończył też studia na kierunku pedagogika, specjalizacja - interwencja kryzysowa.

W pracy z ludźmi realizował się we Wrocławiu - w Hospicjum Stacjonarnym, Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej. W Kielcach początkowo pracował z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Później z osobami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Prowadził zajęcia z zakresu terapii zajęciowej z elementami muzykoterapii.

W wolnych chwilach chętnie sięgał po książki z zakresu psychologii i duchowości chrześcijańskiej. Jego hobby były podróże i muzyka. Grał na gitarze, pisał teksty, komponował muzykę. Ważną rolę w jego życiu odgrywała wiara. Dzięki niej to co niemożliwe staje się realne. 
 

Na zawsze pozostanie w naszych sercach
i w naszej pamięci!!!

 

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia,

Terapeuta Zajęciowy, Pracownik Socjalny, Realizator dźwięku.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Praca Socjalna, specjalność praca socjalna w instytucjach pomocowych oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, dodatkowo ukończył Szkołę Policealną AWANS Med w Kielcach i uzyskał tytuł terapeuty zajęciowego. 

Pracował m.in. z osobami chorymi na Alzheimera, z niepełnosprawnymi intelektualnie, z dziećmi i dorosłymi z autyzmem.  Aktualnie jest kierownikiem Klubu Seniora w Kielcach. 

Swoją pasję jaką jest realizacja dźwięku stara się wykorzystywać w swojej pracy zawodowej wspierając rozwój artystyczny swoich wychowanków. Interesuje się Psychologią, Muzyką, a uśmiech na twarzach swoich podopiecznych sprawia mu największą przyjemność. uważa że "Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak muzyka.".

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"