Bezpieczeństwo

wsparcie
 rozwój

 


Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia.

organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

czytaj więcej

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia

Emilia Koneczna

Wiceprezes Stowarzyszenia

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

czytaj więcej

Nasza kadra

poznaj nas lepiej

Piotrek nie ma słów, by opisać jak bardzo będzie nam Cię brakowało. Twój szczery, autentyczny uśmiech zostanie już w naszych wspomnieniach. Piotrek dziękujemy Ci za każdą chwilę, za każde dobre słowo, za optymizm i radość życia. Pamiętamy jaki byłeś dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób potrzebujących, dostrzegałeś ich ważną rolę w naszym szybkim świecie, chętnie dzieliłeś się swoim wolnym czasem, by spotkać się z drugim człowiekiem. Rozumiałeś ich problemy, potrafiłeś odczytać ich emocje, zareagować, gdy trzeba. Kochałeś ludzi szczerym sercem, a oni kochali Cię za to wszystko tak samo mocno! Pamiętamy jak radziłeś sobie z trudnościami, z niesprawiedliwymi osądami, dla Ciebie miłość i wiara w Boga oraz w dobro będące w każdym człowieku były najważniejsze. Piotrek dziękujemy i wierzymy, że Twoja misja jeszcze trwa!!!

czytaj więcej

Podczas ferii zimowych 2021r. nasze stowarzyszenie brało udział w kolejnych działaniach w projekcie pn. "EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach". Jako partner projektu zajęliśmy się rozwojem umiejętności społecznych wychowanków pieczy zastępczej jako element procesu usamodzielniania i integracji ze środowiskiem oraz realizowaniem działań terapeutycznych skierowanych do dzieci z placówek wsparcia dziennego.
Więcej o naszych działaniach w tym projekcie możecie przeczytać w artykule Echa Dnia:  

                                                                 Kliknij :) 

                                                             

AKTUALNOŚCI

czytaj więcej

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Silwoterapia

To metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

czytaj więcej

Wspierają nas:

czytaj więcej

Tytuł przelewu: " Darowizna na cele statutowe"

Miłość nie polega na tym , aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
                      A. de Saint-Exupéry

LOGO serce

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"