Bezpieczeństwo

wsparcie
rozwój

 

Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia.

organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

czytaj więcej

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia

Piotr Kardas

Wiceprezes Stowarzyszenia

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia

Galeria Zdjęć

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
                      A. de Saint-Exupéry

czytaj więcej

Nasza kadra

poznaj nas lepiej

zobacz więcej

czytaj więcej

sobotnie popołudnie spędziliśmy na wspólnym grillowaniu w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Pyszne jedzenie, wspólne tańce, spacer po lesie oraz śpiew przy akompaniamencie gitary umiliły wszystkim ten pochmurny dzień. 

Poniżej znajduje się Link do artykułu w Echu Dnia gdzie został opisany nasz Piknik Integracyjny - Było to oficjalne otwarcie działalności naszego Stowarzyszenia

                                                                    Kliknij :)

AKTUALNOŚCI

czytaj więcej

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

Muzykoterapia

dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Silwoterapia

to metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

Nasza Kadra

poznaj nas lepiej

Ergoterapia

terapia poprzez pracę; polega na dostosowaniu pracy do możliwości chorego, uwzględniając zainteresowania i umiejętności. Jest prowadzona metodą „małych kroków”, co oznacza, że jest prowadzona w miarę poprawy stanu zdrowia.

Hipoterapia i Dogoterapia

forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia / psa. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

czytaj więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"