Bezpieczeństwo

wsparcie
 rozwój

 


Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia.

organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

czytaj więcej

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia

Emilia Koneczna

Wiceprezes Stowarzyszenia

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

czytaj więcej

Nasza kadra

poznaj nas lepiej

Piotrek nie ma słów, by opisać jak bardzo będzie nam Cię brakowało. Twój szczery, autentyczny uśmiech zostanie już w naszych wspomnieniach. Piotrek dziękujemy Ci za każdą chwilę, za każde dobre słowo, za optymizm i radość życia. Pamiętamy jaki byłeś dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób potrzebujących, dostrzegałeś ich ważną rolę w naszym szybkim świecie, chętnie dzieliłeś się swoim wolnym czasem, by spotkać się z drugim człowiekiem. Rozumiałeś ich problemy, potrafiłeś odczytać ich emocje, zareagować, gdy trzeba. Kochałeś ludzi szczerym sercem, a oni kochali Cię za to wszystko tak samo mocno! Pamiętamy jak radziłeś sobie z trudnościami, z niesprawiedliwymi osądami, dla Ciebie miłość i wiara w Boga oraz w dobro będące w każdym człowieku były najważniejsze. Piotrek dziękujemy i wierzymy, że Twoja misja jeszcze trwa!!!

czytaj więcej

W ostatni piątek 26 listopada 2021r. zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową dla uczestników projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w którym nasze stowarzyszenie jest partnerem. Wierzymy, że wszystkim uczestnikom było raźniej z nami podczas wspólnych zabaw, wróżb andrzejkowych oraz wesołych sesji zdjęciowych. Dziękujemy Agnieszce Stróżyk i Paulinie Gnatowskiej za tak duże zaangażowanie i wsparcie względem osób potrzebujących oraz wolontariuszkom Izabeli Fryc oraz Dominice Kasperek za pomoc podczas organizacji zabawy. Impreza była naprawdę udana i bardzo się cieszymy, że wszyscy tak dobrze się bawili, trzymamy kciuki, aby wszystkie wróżby się spełniły. Takie akcje, uśmiechy na twarzach uczestników i wspaniała wspólna zabawa dodają skrzydeł naszemu stowarzyszeniu - dzięki temu czujemy, że wspieranie osób potrzebujących zdecydowanie ma sens! Dziękujemy Wam za tak wspaniałą zabawę andrzejkową!                 

                                                             

AKTUALNOŚCI

czytaj więcej

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Silwoterapia

To metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

czytaj więcej

Wspierają nas:

czytaj więcej

Tytuł przelewu: " Darowizna na cele statutowe"

Miłość nie polega na tym , aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
                      A. de Saint-Exupéry

LOGO serce

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"