Bezpieczeństwo

wsparcie
rozwój

 

Jesteśmy grupą przyjaciół, która od lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi, seniorami i innymi wymagającymi pomocy i wsparcia ze strony pomocy społecznej. W naszej pracy staramy się  działać na rzecz integracji społecznej naszych wychowanków, podnosić ich kompetencje  i dążyć do zwiększenia szans w życiu codziennym.

Celem naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony i promocji zdrowia.

organizujemy warsztaty, wyjazdy integracyjne, szkolenia, organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podejmujemy wszelkie działania zmierzające do usamodzielnienia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin w celu ich integracji ze środowiskiem. 

czytaj więcej

Piotr Płoskonka

Prezes Stowarzyszenia

Piotr Kardas

Wiceprezes Stowarzyszenia

Renata Gubała

Skarbnik Stowarzyszenia

Galeria Zdjęć

stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku.
                      A. de Saint-Exupéry

czytaj więcej

Nasza kadra

poznaj nas lepiej

zobacz więcej

czytaj więcej

Zapraszamy do fotorelacji z projektu pt ,,Namaluj mój świat’’ realizowanego w ramach zadania publicznego ze środków Urzędu Miasta Kielce. Działania te możliwe były dzięki dotacji na ,,Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.’’ W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl 5 spotkań podczas których osoby niepełnosprawne z terenu miasta Kielce wzięły udział w zajęciach integracyjnych, zajęciach z psychologiem, warsztatach plastycznych - na których uczyli się malować obrazy na płótnie z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi malarskich, dwa spotkania miały charakter wyjazdowy na działkę rekreacyjną koło Kielc. Zapraszamy do przeczytania więcej w zakładce Aktualności oraz do obejrzenia zdjęć z wszystkich 5 spotkań w naszej Galerii. 

AKTUALNOŚCI

czytaj więcej

Formy terapii zajęciowej realizowanej przez stowarzyszenie

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Np. śpiewanie znanych piosenek, uczenie się nowych, słuchanie muzyki, udział w koncertach. 

Silwoterapia

To metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Przebywanie na łonie natury, pośród drzew z dala od ruchu ulicznego wycisza, odpręża, relaksuje, poprawia zarówno stan psychiczny jak i fizyczny. Celem tego rodzaju terapii jest rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie.

czytaj więcej

Wspierają nas:

czytaj więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"