stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju 

"Z NAMI RAŹNIEJ"

Wspierają nas

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ" kierując się dobrem osób chorych i niepełnosprawnych współpracuje z wieloma instytucjami oraz z prywatnymi darczyńcami. Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. 

Serdecznie dziękujemy Targom Kielce za wsparcie finansowe w formie darowizny na cele statutowe stowarzyszenia w kwocie 1000 zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na nasze najbliższe działania w miesiącach styczeń, luty. 

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Kielce za udzielenie małego grantu, który pozwolił nam zorganizować Ognisko integracyjne w dniu 28.12.2017 r. w ramach projektu "Poznaj moje życie, Być może Twoją przyszłość". 

Serdecznie dziękujemy PGE VIVE Kielce za wsparcie w formie biletów na mecz dla naszych uczestników w dniu 21.11.2017 r. 

Serdecznie dziękujemy Miejskiemu Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach za udzielenie małego grantu, który pozwolił nam zorganizować Ognisko integracyjne w dniu 28.12.2017 r. w ramach projektu "Poznaj moje życie, Być może Twoją przyszłość". 

Serdecznie dziękujemy bardzo zdolnej architektce wnętrz Martynie Szymańskiej za wsparcie w formie zaprojektowania logo naszego stowarzyszenia. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Studia fryzjerskiego ELF w Kielcach za wsparcie w postaci darmowych fryzur dla naszych uczestniczek w dniu 10.12.2017 r.

Dodatkowo serdecznie dziękujemy prywatnym darczyńcom za wpłaty darowizn na cele statutowe naszego stowarzyszenia w 2017 r. w łącznej kwocie 500 zł. Zostały one wykorzystane jako wkład własny do projektu "Poznaj moje życie, być może Twoją przyszłość". 

Serdecznie dziękujemy restauracji Plejada w Kielcach za wsparcie w postaci darmowej pizzy i napojów dla naszych uczestników w dniu 18.11.2017 r. 

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju "Z NAMI RAŹNIEJ"